siedziba

Doradztwo projektowe, przeglądy okresowe
oraz remonty kapitalne zatapialnych
hydrozespołów Flygt na elektrowniach wodnych
o mocach czynnych od 50 do 700 KW.

siedziba