górnictwo img 1 górnictwo img 2
 • Wieloletnie dostawy pomp odwodnieniowych dla wszystkich
  zakładów górniczych i innych jednostek organizacyjnych
  KGHM Polska Miedź S.A.
 • Odwodnienie główne kopalń kombinatu GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
  (udział w projektowaniu, dostawa pomp i serwis)
  Kopalnia Strzelce Opolskie - 2700 m3/h
  Kopalnia Górażdże - 1600 m3/h
 • Odwodnienie główne i węzeł wody technologicznej kopalni
  piasku KOTLARNIA S.A. (projekt, dostawa, serwis)
  Pompownia Korzonek - 4600 m3/h
  Pompownia wody technologicznej węzła kruszyw - 1450 m3/h
 • Projekt, dostawa i serwis urządzeń dla Kombinatu
  Cementowo-Wapienniczego WARTA S.A.
  Odwodnienie główne kopalni Działoszyn - 700 m3/h
 • Odwodnienie główne kopalni bazaltu
  LUBIEŃ - LAFARGE KRUSZYWA
  (projekt, dostawa i serwis) - 200 m3/h
 • Udział w projektowaniu, dostawa i serwis urządzeń dla
  Kombinatu Wapienniczego LHOIST OPOLWAP
  Kopalnia Tarnów Opolski - 5000 m3/h