siedziba
 • Kompleksowy udział w projektowaniu
  i dostawa urządzeń dla sieci kanalizacji sanitarnej
  miasta Wrocławia
 • Udział w procesie projektowania i realizacji -
  dostawa pomp dla potrzeb
  Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków etap I i II
 • Udział w procesie projektowania i dostawa pomp
  dla pompowni wody surowej dla aglomeracji
  Wrocławskiej, Oławskiej i Brzeskiej w Michałowie
  oraz jej rozruch