siedziba
 • Obsługa serwisowa około 320 użytkowników urządzeń
  ze znakiem Flygt w zakresie serwisu gwarancyjnego
  i pogwarancyjnego (przeglądy okresowe, remonty)
 • Zaopatrzenie tylko w orginalne części zamienne użytkowników
  pomp, mieszadeł produkcji Flygt
 • Nadzory nad montażem nowych urządzeń
  w obiektach technologicznych
 • Pełna pomoc techniczno-logistyczna dla wszystkich klientów
  w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw pomp,
  mieszadeł i hydrogeneratorów